Opprydding og organisering av elektrisk verktøy, ladere ol.